ЭРКАКНИНГ - КУЧ-ҚУВВАТ МАНБАСИ

Ўрта ёшдаги эркак-бу секин асталик билан хаётга қизиқиши, уз кучини ва қувватини йўкотиб борувчи кишидир. Харакатчан инсон, кам харакат одамга айланади ва ақлан, жисмонан тез толиқадиган бўлиб қолади. Жушқин, хушмуомалали, хушчакчак инсондан, бирданига сусткаш депрессив пессимистга айланади. Бундай киши билан ишлаш, яшаш борган сари қийинлашиб боради.

Ишда ўзлигини йукотади, хеч нарса уни аввалгидек ишга кизиқиб киришиб кетишга ундай олмайди. Оиладаги вазият, узаро муносабатлар таранглашади, аста секин дўстлари билан хам алокаларни уза бошлайди.. Бу эса ўз навбатида асабийлик ва жинсий ожизликга олиб келиши мумкин. Жинсий хаётида ва умуман турмушида муаммолар пайдо бўлади, эркак киши узлигини яъни ички «мен»ини йуқотади. Бунинг сабаби эркакларда андропаузани бошланишидир. «Андропауза» сўзи иккита грек сўзларидан иборат бўлиб «andro»-эркак,»pausae»-тўхташ, яъни «эркаклик хусусиятини тўхташ вакти» деган маънони англатади.

Бу холат куп холда 50 ёшдан сунг учрайди, лекин шунга қарамасдан 30 ёшдан кейин хам кузатилиши мумкин. Бунинг сабаби организмда тестестерон гормони микдорини камайишидир. Биз тестестерон гормони эвазига хаётга келамиз. У хам эркакларда, хам аёлларда жинсий хохишни бошқаради яъни жинсий сифат бўлмиш устинлик, жушкинлик, куч, узига ишончни оширади.

Тестостерон гормони уруг ишлаб чиқишини эркаклик қувватини бошқаради ва эркакларни фарзанд булишига мойиллигини оширади. Ҳеч кимнинг куч-қуввати, руҳий ва жинсий фаолият доираси ҳам чекланмаган қудратга эга эмас. Шундай экан, ҳар биримиз вақти-вақти билан шифокорлар назоратидан ўтиб турсак, ҳеч қачон ютқазмаймиз.

Клиники Ташкента, Стоматология, Акушерство, Аллергология, Андрология, Анестезиология, Венерология

Клиника Kasmed, Вирусология, Гастроэнтерология, Гематология, Гепатология, Гинекология

Беременность, роды и послеродовой период, Болезни глаза и его придаточного аппарата

Болезни желудочно-кишечного тракта, Болезни зубов и полости рта

Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
RSS feed for this page